Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Privacy


Dit is de privacyverklaring die geldt voor iedereen die de website van Huisartsenposten Rijnmond bezoekt en/of contact opneemt met Huisartsenposten Rijnmond voor spoedzorg. Huisartsenposten Rijnmond, gevestigd aan Fascinatio Boulevard 276, 3065 WB Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Functionaris Gegevensbescherming
Fascinatio Boulevard 276
3065 WB Rotterdam
+31 10 20 60 300

De Functionaris Gegevensbescherming van Huisartsenposten Rijnmond is bereikbaar via fg@haprijnmond.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Huisartsenposten Rijnmond verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten als aanbieder van huisartsenspoedzorg.
Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk.
Alle medewerkers binnen Huisartsenposten Rijnmond zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.
Zij gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Verwerking van verstrekte persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Huisartsenposten Rijnmond verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)

Huisartsenposten Rijnmond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van spoedzorg.
 • Het afhandelen van uw facturatie bij de zorgverzekeraar.
 • Ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsverbetering.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsverbetering?
Zo ja: dan kunt u dit aangeven via fg@haprijnmond.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Huisartsenposten Rijnmond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huisartsenposten Rijnmond) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Huisartsenposten Rijnmond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Medisch dossier

20 jaar

wettelijke verplichting

Opnames telefoongesprekken

2 jaar

kwaliteitsdoeleinden

Calamiteiten

2 jaar

kwaliteitsdoeleinden

Klachten

2 jaar

kwaliteitsdoeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden

Huisartsenposten Rijnmond deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Huisartsenposten Rijnmond blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en schakelt de volgende derden in:

Verwerker

Gegevens

Doel

Topicus HAP

Medische gegevens, NAW gegevens, verzekeringsgegevens

Registratie van het medisch dossier, facturatie en terugkoppeling aan eigen huisarts

VCare

Telefoongesprekken

Regulering van telefoongesprekken voor kwaliteitsdoeleinden

Zenya

Medische gegevens

Registratie van klachten en calamiteiten

Exact online

Factuurgegevens

Debiteurenadministratie

Daarnaast verstrekt Huisartsenposten Rijnmond uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover dit mogelijk is binnen de wet. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huisartsenposten Rijnmond. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via de 'Contact' pagina op de startpagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Huisartsenposten Rijnmond wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren we op deze website.

Cookies

Huisartsenposten Rijnmond gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Huisartsenposten Rijnmond gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit (voor het CMS). Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen wij cookies van derden die uw surfgedrag bijhouden zodat wij de indeling van de website aan kunnen passen naar het bezoekersgedrag. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Hieronder een overzicht van alle overige cookies die de Huisartsenposten Rijnmond gebruikt:

Google analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te genereren over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

YouTube

Onze website maakt gebruik van YouTube bij het weergeven van video’s. YouTube kan cookies op uw computer plaatsen wanneer u de embedded video’s bekijkt. Wij hebben geen controle over deze third-party cookies. Bezoek de website van YouTube voor meer informatie over deze cookies en hoe u ze kunt beheren.

Door deze website te gebruiken ga je akkoord met onze privacy voorwaarden