Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de inwoners die gebruikmaken van de huisartsenposten van Huisartsenposten Rijnmond.
De aandacht is vooral gericht op patiëntveiligheid, toegankelijkheid, een professionele bejegening en een goede kwaliteit van zorg.

De cliëntenraad vervult de medezeggenschapsrol vanuit het patiëntperspectief. Daarmee is de cliëntenraad een kritische gesprekspartner voor de Raad van Bestuur van Huisartsenposten Rijnmond.
De cliëntenraad denkt mee bij het opstellen van het beleid en brengt (vanuit het perspectief van de patiënten) gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. Het gaat dan om onderwerpen die raken aan de directe zorg voor de bezoekers van de huisartsenposten. Om goed advies te kunnen geven, is de cliëntenraad al in een vroeg stadium betrokken bij de beleidsvorming

Door (via de cliëntenraad) de mening van de bezoekers te laten horen, kan Huisartsenposten Rijnmond:

  • de kwaliteit van zorg hoog houden,
  • continu blijven verbeteren en
  • kritisch blijven kijken naar de processen.

Door de actuele ontwikkelingen staat de kwaliteit van de huisartsenzorg onder druk. Dan is het goed om als cliëntenraad mee te kijken en een bijdrage te leveren aan blijvende goede eerstelijnszorg.

Samenstelling van de cliëntenraad

De voltallige cliëntenraad bestaat uit zeven leden. De diversiteit, die de regio zo uniek maakt, wordt in de cliëntenraad vertegenwoordigd. Daarmee is de cliëntenraad een goede afspiegeling van de bewoners van regio Rijnmond. De leden krijgen ondersteuning van een onafhankelijk ambtelijk secretaris. De voorzitter, vicevoorzitter en de onafhankelijk secretaris vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur.

Vergaderingen

De leden komen elke eerste woensdag van de maand bijeen voor een vergadering. Deze zijn meestal gepland aan het einde van de middag en zijn digitaal of fysiek.

Vergoeding

Alle leden van de cliëntenraad, dus voorzitter, vicevoorzitter en gewone leden, ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Door deze website te gebruiken ga je akkoord met onze privacy voorwaarden