Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Voorzitter cliëntenraad

10-12 uur per maand
Alle locaties

De Cliëntenraad van Huisartsenposten Rijnmond zoekt een gedreven voorzitter

Onze cliëntenraad bestaat uit 6 leden en een voorzitter die de diversiteit in onze regio vertegenwoordigen. Zij vormen samen een goede afspiegeling van de inwoners van de regio. Als cliëntenraad denken wij actief mee bij beleidsontwikkelingen en brengen vanuit het cliëntperspectief advies uit aan de Raad van Bestuur. Om dit tot een succes te maken worden wij al in een vroeg stadium betrokken bij de beleidsvorming. Naast de onderwerpen vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018) leveren wij advies aan de organisatie zodat zij de huisartsenzorg zo goed mogelijk kunnen organiseren en leveren.

Huisartsenposten Rijnmond biedt acute huisartsenzorg in de avond- nacht- en weekenduren. Dit doet zij vanuit 5 locaties voor meer dan 1 miljoen inwoners in de regio Rijnmond. Hun motto is ‘wij zorgen dat je bij spoed in de juiste handen bent’. Dit hebben zij uitgewerkt in 3 pijlers: het verbeteren van het zorgproces, het professionaliseren van de organisatie en het intensiveren van de samenwerking met ketenpartners.

Patiëntveiligheid en een goede kwaliteit van zorg staan hoog in het vaandel. Door goed te luisteren naar patiënten en kritisch naar processen te kijken kan de zorg continu verbeterd worden. Als cliëntenraad hebben wij hierin een belangrijke adviserende rol om het cliëntperspectief in te bedden in de bedrijfsvoering en zorgverlening van Huisartsenposten Rijnmond.

Vacature Voorzitter Cliëntenraad

Herkent u zich in het volgende profiel, dan zouden wij graag met u kennismaken.

 • U heeft affiniteit met de gezondheidzorg in het algemeen en met de huisartsenzorg in het bijzonder.
 • U heeft kennis en ervaring in het verder professionaliseren van de medezeggenschap door cliënten.
 • U heeft bestuurlijke ervaring binnen de zorg of het publieke domein.
 • U beschikt over een relevant netwerk binnen de zorg.
 • U bent inwoner van het gebied waarvoor wij zorg verlenen.
 • U kunt de cliëntenraad in positie brengen om de stem van cliënten te laten doorklinken in de samenwerking met de raad van bestuur.
 • U bent niet werkzaam bij Huisartsenposten Rijnmond of bij de aangesloten huisartsenpraktijken

Persoonskenmerken

 • U weet strategische en operationele onderwerpen met elkaar te verbinden.
 • U bent communicatief vaardig en toont verbindend leiderschap.
 • U bent gericht op samenwerking en weet vanuit organisatiesensitiviteit met verschillende belangen om te gaan.
 • U bent gericht op de dialoog en oplossingsgericht met een constructief kritische blik.
 • U benut en ontwikkelt de persoonlijke kwaliteiten van de leden en die van de cliëntenraad als team om gestelde doelen te behalen.
 • U kunt het algemeen belang boven uw eigen belang stellen.

Als dagelijks bestuur van de cliëntenraad werken de voorzitter en vicevoorzitter nauw samen en vertegenwoordigen de cliëntenraad in en buiten rechte. De cliëntenraad wordt ondersteund door een onafhankelijk ambtelijk secretaris.

Tijdsbesteding en vergoeding

Wij verwachten dat u gemiddeld 10 tot 12 uur per maand zult besteden aan het voorzitterschap van de cliëntenraad. Naast de ondersteuning van de onafhankelijke ambtelijk secretaris krijgt u een vrijwilligersvergoeding voor uw inzet.

Heeft u belangstelling voor deze functie?

Als u wilt solliciteren naar deze functie, kunt u uw motivatiebrief en CV sturen naar: Ruth Windhorst, onafhankelijk ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, via r.windhorst@hetlsr.nl.


Door deze website te gebruiken ga je akkoord met onze privacy voorwaarden