Voor vragen over Coronavirus, bel 0800-1351 | For information about Corona Virus, call 0800-1351 Lees meer
Voor vragen over Coronavirus, bel 0800-1351 | For information about Corona Virus, call 0800-1351 Lees meer

Manager ICT

38 uur per week
Rotterdam centrum

Huisartsenposten Rijnmond (HAP) bestaat vóór en dóór huisartsen. In 1998 opgericht door de huisartsen in de regio Rijnmond om ervoor te zorgen dat patiënten in 24/7 terecht kunnen bij de huisarts voor spoedeisende zorg. Inmiddels is HAP gegroeid tot een organisatie waar meer dan 800 huisartsen, basisartsen, verpleegkundig specialisten, ruim 220 triagisten en baliemedewerkers en 40 medisch chauffeurs ervoor zorgen dat de patiënt bij spoed in juiste handen is. Met meer dan 1 miljoen inwoners in het Rijnmonds verzorgingsgebied en jaarlijks ruim 260.000 consulten is HAP één van de grootste huisartsenposten van het land.

HAP kent een gezonde financiële huishouding. In 2019 bedroegen de opbrengsten ruim € 22 miljoen. Het netto financieel resultaat was bijna € 0,7 miljoen. Ook voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht Huisartsenposten Rijnmond goede afspraken met de zorgverzekeraar te maken zodat er voldoende middelen kunnen worden ingezet voor innovatie en ontwikkeling.

Speerpunten in de lange termijnstrategie zijn o.a.:

 • het verder optimaliseren van het primaire proces; essentieel hierbij is het slim inzetten van nieuwe ICT-toepassingen.
 • het ontwikkelen van de HAP-organisatie, met de focus op persoonlijk leiderschap, het nemen van verantwoordelijkheid door de medewerkers, bevorderen van een lerende organisatiecultuur en een professionele en betrouwbare uitstraling.
 • de samenwerking met ketenpartners.

Voorbeeldprojecten op ICT-gebied die nu lopen:

 • Digitale huisartsenpost
 • Beeldbellen
 • Samenwerking HAP-SEH (en de IT gerelateerde vraagstukken daarbij)
 • Regionale gegevensuitwisseling
 • Norm informatiebeveiliging in de zorg NEN 7510

Manager ICT

Vanuit een vraag- en klantgerichte houding vertaal je de wensen vanuit bestuur, managers en werkvloer naar verantwoorde ICT-oplossingen. Je vervult een belangrijke rol als opdrachtgever of projectmanager bij projecten met een grote ICT component. Je denkt actief mee over de processen en behoeftes van je collega’s en huisartsen. Je streeft daarbij naar de hoogst mogelijke kwaliteit en helpt op deze manier mee aan software oplossingen die de dienstverlening in de eerste lijn efficiënter en gebruiksvriendelijker maken. Je hebt een visie op IT governance en risicomanagement.

Als lid van het Management Team ben je adviseur en sparringpartner voor collega’s MT leden en raad van bestuur. Je rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur. Je geeft direct leiding aan 5 medewerkers.

Als manager ICT:

 • Ga je meteen aan de slag, in nauwe samenwerking met het MT om de ambities van HAP op het gebied van digitalisering van de processen en informatisering te realiseren; hiertoe moet je
  • kennis, ervaring en vaardigheden bezitten om de afdeling ICT “opnieuw in te richten” wat betreft rollen en bezetting en deze goed en blijvend borgen;
  • ervaring hebben met het invoeren van professionele standaarden samen met andere afdelingen zoals projectmanagement-tools (Prince-2) en ITIL;
  • toewerken naar een flexibel (agile) maar tegelijk ook veilig platform voor zowel de “harde” ICT als wel het informatiemanagement.
 • Ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het (meerjarig) beleid voor ICT, de dienstverlening en de financiën van de afdeling ICT.
 • Ben je gesprekspartner voor de belangrijkste leveranciers (leveranciersmanagement), waarmee nieuwe SLA’s moeten worden afgesloten.
 • Sluit je als vertegenwoordiger van de organisatie aan bij de regionale ontwikkelingen op het gebied van ICT architectuur die informatie-uitwisseling, communicatie en digitale zorg gaat ondersteunen.
 • Ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en de advisering rondom procesmatige en technische verbeteringen vanuit het perspectief van ICT.
 • Zorg je voor een personeelsbeleid waarbij je het beste haalt uit de medewerkers, zowel individueel als in teamverband, en heb je oog voor hun ontwikkeling als professional.
 • Weet je op inspirerende en motiverende wijze draagvlak te creëren bij in- en externe betrokkenen voor het gekozen beleid.

Je kennis en vaardigheden

 • Academisch werk- en denkniveau, b.v. opleiding bedrijfskunde en/of informatiekunde.
 • Uitstekende vakkennis en helder inzicht in de vakinhoudelijke verbindingen, alsmede kennis van relevante wetgeving en ontwikkelingen op ICT-gebied en in de zorg.
 • Analytisch vermogen voor het ontwerpen en ontwikkelen van de ICT-architectuur.
 • Ervaring met het aansturen van externe leveranciers.
 • Ervaring met het toepassen van modern personeelsmanagement, coachend leidinggeven en het motiveren en stimuleren van medewerkers.
 • Sociale vaardigheden en overtuigingskracht voor het coördineren van ICT projecten en het onderhouden van in- en externe contacten waaronder zorggroepen, ziekenhuizen, regionale samenwerkingsorganisatie Rijnmondnet, landelijke en regionale subsidieverstrekkers.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het adviseren en communiceren op alle niveaus en het opstellen van beleid en rapporten.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Sterke empathische persoonlijkheid die de kansen ziet en daarbij een evenwichtige balans vindt tussen deze kansen en risico’s.
 • Uitstekende adviesvaardigheden, in staat om gestructureerd te denken en planmatig te werken.
 • Proactief, ondernemend, klantgericht, combineert strategische denkkracht met aanpakkersmentaliteit.
 • Bruggenbouwer, zichtbaar, toegankelijk en betrokken.
 • Gezond gevoel voor humor, positief ingesteld, stressbestendig, in voor een vrijdagmiddag borrel.

HAP biedt:

 • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met zicht op een vaste aanstelling.
 • Inschaling in schaal 11 conform de cao Huisartsenzorg, afhankelijk van ervaring en opleiding.
 • Reiskostenvergoeding en eindejaarsuitkering 6% conform de cao Huisartsenzorg.
 • Interne en externe nascholingen omtrent jouw vakgebied.


PROCEDURE

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie zal de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

In de procedure kan tevens gebruik gemaakt worden van een:

 • (ontwikkel) Assessment
 • Referentiecheck

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Gert-Jan Borghuis, Associate Partner.
Stephanie van Houtert, Personal Assistant

Suur & Company
Euclideslaan 1
3584 BL Utrecht
T: 0850 – 734 734
www.suurcompany.nl

Door deze website te gebruiken ga je akkoord met onze privacy voorwaarden