Lid cliëntenraad

2 tot 4 uur per maand
Alle locaties

Huisartsenposten Rijnmond zorgt dat je bij spoed in de juiste handen bent. Patiëntveiligheid en een goede kwaliteit van zorg staan daarbij hoog in het vaandel. Door goed te luisteren naar onze patiënten en kritisch naar onze processen te kijken, verbeteren wij continu onze zorg. Onze nieuw op te richten cliëntenraad speelt daarbij een belangrijke rol. De cliëntenraad praat en denkt mee over de manier waarop wij de juiste zorg op de juiste plaats kunnen bieden. Eens per zes weken is er een vergadering, per maand ben je ongeveer 2 tot 4 uur kwijt aan je werkzaamheden voor de cliëntenraad.

Vergoeding
Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding voor je tijdsbesteding en de vergoeding voor reiskosten bedraagt € 0,27 per kilometer.

Interesse?
Woon jij in onze regio en wil jij met ons meedenken en adviseren over onze zorgverlening. Stuur dan een korte motivatie naar Lysette Devilee. De gesprekken vinden plaats op ons kantoor aan het Vasteland 12G in Rotterdam op 12 en 18 december.

Onze visie op medezeggenschap:

De diversiteit die onze regio zo uniek maakt wordt in de Raad vertegenwoordigd. De Raad is zo een goede afspiegeling van de bewoners van de regio. De Raad denkt mee bij het opstellen van het beleid en brengt vanuit het perspectief van de inwoners advies uit aan de raad van bestuur. Om dit tot een succes te maken wordt de Raad al in een vroeg stadium betrokken bij de beleidsvorming. Naast de verplichte onderwerpen verwachten we input van de Raad zodat wij onze zorg zo goed mogelijk kunnen organiseren.

Als lid van de cliëntenraad verwachten we dat jij:

 • interesse hebt in de gezondheidszorg en in de acute huisartsenzorg in het bijzonder;
 • beschikt over bestuurlijk inzicht;
 • bereid bent om twee tot vier uur per maand te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken;
 • bereid bent scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap;
 • woont in de regio van Huisartsenposten Rijnmond;
 • kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • in staat bent beleidsstukken te lezen en hierover een visie te vormen, met name vanuit het cliëntenperspectief;
 • je kunt inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen;
 • een kritische, positieve en open houding hebt;
 • een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebt;
 • in staat bent tactvol doch standvastig op te treden;
 • doorzettingsvermogen hebt;
 • beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • in teamverband kunt functioneren.
Door deze website te gebruiken ga je akkoord met onze privacy voorwaarden