Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Lid cliëntenraad

6 tot 8 uur per maand
Alle locaties

Huisartsenposten Rijnmond biedt acute huisartsenzorg in de avond- nacht- en weekenduren. Dit doet zij vanuit 5 locaties voor meer dan 1 miljoen inwoners in de regio Rijnmond. Ons motto is: sterk in Spoed! Onze visie is dat huisartsenspoedzorg voor iedereen die het nodig heeft beschikbaar is. In een snel veranderende wereld waar de zorgvraag toeneemt en het zorgaanbod afneemt, is een veerkrachtige organisatie nodig om kwalitatief goede huisarts-spoedzorg te borgen.

Door goed te luisteren naar onze patiënten en kritisch naar onze processen te kijken, verbeteren wij continu onze zorg. Wij streven ernaar het patiëntenperspectief in onze bedrijfsvoering in te bedden. Medezeggenschap vanuit het patiëntenperspectief is hierbij onontbeerlijk. De cliëntenraad vervult deze rol en is een kritische gesprekspartner voor de raad van bestuur. Momenteel is onze cliëntenraad op zoek naar een nieuw lid. In totaal zijn we dan weer met 7!

De visie van de cliëntenraad op medezeggenschap:

Patiëntveiligheid, toegankelijkheid, een professionele bejegening en een goede kwaliteit van zorg staan bij ons hoog in het vaandel. De diversiteit die onze regio zo uniek maakt, wordt in onze cliëntenraad vertegenwoordigd. De Raad is op die manier een goede afspiegeling van de bewoners van regio Rijnmond. De Raad denkt mee bij het opstellen van het beleid en brengt vanuit het perspectief van de inwoners advies uit aan de raad van bestuur. Om dit tot een succes te maken, wordt de cliëntenraad al in een vroeg stadium betrokken bij de beleidsvorming.

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

  • geïnteresseerd zijn in de gezondheidszorg en in de acute huisartsenzorg in het bijzonder;
  • bereid zijn om zes tot acht uur per maand te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten en het voorbereiden van adviezen
  • bereid zijn scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap;
  • woonachtig zijn in de regio van Huisartsenposten Rijnmond;

En dat zij:

  • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
  • in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie kunnen vormen, met name vanuit het cliëntenperspectief;
  • zich kunnen inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen;
  • een kritische, positieve en open houding hebben;
  • in teamverband kunnen functioneren.

Vergoeding
De vrijwilligersvergoeding voor leden van de cliëntenraad bedraagt € 810,- per jaar.

Heeft u belangstelling voor deze functie?
Als u wilt solliciteren naar deze functie, kunt u uw motivatie met CV sturen vóór 21 januari 2023 naar: Lysette Devilee, bestuurssecretaris via l.devilee@haprijnmond.nl

Tijdsbesteding
Gemiddeld kost het voorzitterschap van de cliëntenraad tussen de 6 tot 8 uur per maand.

Door deze website te gebruiken ga je akkoord met onze privacy voorwaarden