Voor vragen over Coronavirus, bel 0800-1351 | For information about Corona Virus, call 0800-1351 Lees meer
Voor vragen over Coronavirus, bel 0800-1351 | For information about Corona Virus, call 0800-1351 Lees meer

Coöperatie Huisartsenposten Rijnmond U.A. zoekt bestuurder

2
Vasteland

Coöperatie Huisartsenposten Rijnmond U.A. zoekt bestuurder

Per juni 2020 zijn de leden van de Coöperatie Huisartsenposten Rijnmond U.A. op zoek naar een nieuwe bestuurder.

Doel van de coöperatie is ervoor te zorgen dat de acute huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en feestdagen (ANW) wordt georganiseerd en de belangen van de leden hierin worden behartigd. Het bestuur van de coöperatie houdt namens haar ruim 500 leden, als enig en exclusief aandeelhouder, toezicht op het functioneren van Huisartsenposten Rijnmond B.V. De leden zijn gevestigde en niet gevestigde huisartsen die dienst doen op één van de huisartsenposten van Huisartsenposten Rijnmond. Samen staan wij voor kwalitatief hoogwaardige acute huisartsgeneeskundigezorg aan ruim 1 miljoen patiënten. Het bestuur van de coöperatie telt vijf leden, waarvan er minimaal drie huisarts zijn én lid van de coöperatie. Naast het behartigen van de belangen van de huisarts in de ANW zorg, behartigen we ook steeds vaker de belangen van huisartsen in de dagzorg. Dit doen wij onder meer door de samenwerking te zoeken met andere huisartsenorganisaties in de regio.

Komende zomer treedt een van de leden van het bestuur volgens het rooster af waardoor de functie vrijkomt.

Het profiel

Wij zoeken een enthousiaste, creatieve, innovatieve maar ook kritische bestuurder die affiniteit heeft met acute huisartsenzorg en past in een organisatie die volop in beweging is. U onderschrijft de missie, visie van Huisartsenposten Rijnmond en de Governancecode zorg. U denkt actief mee over de koers en doelstellingen van Huisartsenposten Rijnmond. Onze blik ligt daarbij op het hier en nu, maar meer nog op de toekomst. U luistert actief naar wat er leeft onder huisartsen en stakeholders en neemt deze kennis mee naar de organisatie. U heeft een drive om de acute huisartsenzorg verder te verbeteren. U realiseert zich dat Huisartsenposten Rijnmond B.V. opereert in een speelveld met vele stakeholders, waar de wensen van de huisartsen en belangen van anderen soms tegenstrijdig zijn. U bent in staat constructieve oplossingen aan te dragen voor dit spanningsveld die recht doen aan alle partijen. U bent steeds bezig om uw doen en laten en werkwijze ter discussie te stellen en te toetsen aan nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. U bent zich bewust van uw voorbeeldfunctie. Bij voorkeur bent u, als gevestigd of waarnemend huisarts, lid van de coöperatie en als huisarts werkzaam op één van de posten van Huisartsenposten Rijnmond.

De ideale kandidaat beschikt over academisch werk- en denkniveau en analytische capaciteiten en vermogen tot strategische oordeelsvorming. Bestuurlijke ervaring en bedrijfsmatig inzicht en financiële kennis van de 1e lijnszorg zijn is een pré.

Wat wij u bieden

Coöperatieve Huisartsenposten Rijnmond U.A. biedt u prettige vergaderomstandigheden. U komt terecht in een leuke ploeg met ervaren medebestuurders waarbij u optimale ondersteuning krijgt van het centraal bureau. Vergader- en voorbereidingstijd worden vergoed, evenals een parkeer- en reiskostenvergoeding. Er is voor u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Nascholing op bestuurlijk of maatschappelijk vlak behoort tot de mogelijkheden. Jaarlijks evalueren de bestuursleden hun functioneren, des gewenst onder begeleiding van een extern deskundige.

Gevraagde investering

De gemiddelde tijdinvestering is circa 1,5-2 uur per week. Het bestuur van de coöperatie vergadert circa zes keer per jaar met de raad van bestuur van Huisartsenposten Rijnmond B.V. Twee keer per jaar vindt de Algemene Vergadering plaats en twee maal per jaar de Centrale Ledenraad van de coöperatie. Onderwerpen waar we onder andere over vergaderen zijn: strategisch plan van de organisatie, begroting en jaarplan, samenwerking met stakeholders, ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten, samenwerking met belangenbehartigers voor huisartsen in de dagzorg.

Als achtergrond bij deze vacature vindt u in de bijlage:

 • Strategisch plan van Huisartsenposten Rijnmond B.V.
 • Jaarverslag van de Coöperatieve Huisartsenposten Rijnmond
 • Statuten van de Coöperatieve Huisartsenposten Rijnmond en van Huisartsenposten Rijnmond B.V.

Voor meer informatie over deze vacature, het tijdsbeslag en de procedure kunt u terecht bij:

 • Arjen van Zwol, M: 06-10646488 of E: alvanzwol@ezorg.nl
  Arjen is lid van het coöperatiebestuur, voorzitter ad interim en huisarts in de regio Spijkenisse
 • Colinda Hofman, M: 06-25378961 of E: huisarts@praktijkhofman-vanvliet.nl
  Colinda is lid van het coöperatiebestuur en huisarts in de regio Noord
 • Henk Hoogervorst, M: 06-22396114 E: hjhoogervorst@ezorg.nl
  Henk is namens de Kring van de LHV lid van het coöperatiebestuur en huisarts in de regio Spijkenisse
 • Marieke van Gorcum, M 06-83238349 of vangorcum@ezorg.nl

Marieke is secretaris van het coöperatiebestuur en huisarts in de regio IJsselland

Indien u interesse heeft, kunt u tot 15 april uw sollicitatie indienen bij Jane Amatkasmin, j.amatkasmin@haprijnmond.nl. Wij ontvangen bij uw sollicitatie graag een CV en een motivatiebrief.

Door deze website te gebruiken ga je akkoord met onze privacy voorwaarden