Terug naar nieuwsoverzicht

Stichting Centrale Huisartsenposten Rijnmond nu Huisartsenposten Rijnmond B.V.

1 jan. 2020
Huisartsenposten Rijnmond B.V.

Per 1 januari 2020 is de naam en rechtsvorm van de Stichting Centrale Huisartsenposten Rijnmond gewijzigd in Huisartsenposten Rijnmond B.V. Met deze omzetting zijn een aantal belangrijke verbeteringen gerealiseerd. Zo is er meer betrokkenheid voor de huisartsen omdat de Coöperatie van aangesloten huisartsen nu enig en exclusief aandeelhouder is van HAP Rijnmond B.V. Hierdoor hebben huisartsen via het bestuur van de coöperatie invloed op belangrijke besluiten zoals de strategie, het jaarplan en de begroting van Huisartsenposten Rijnmond B.V.

De aangesloten huisartsen van de regio Rijnmond worden vertegenwoordigd in een centrale ledenraad door 16 vertegenwoordigers. Deze hebben, naast de formele taken in de centrale ledenraad, ook de taak om als spreekbuis te fungeren voor de huisartsen en een klankbord te zijn voor het management van de huisartsenpost waar zij dienstdoen. Nieuw is ook de komst van de Medische Raad en de Cliëntenraad. De Medische Raad is het adviserend orgaan dat de Raad van Bestuur adviseert over medische aangelegenheden. Met de komst van een Cliëntenraad zullen we beter in staat zijn in te spelen op wat voor de patiënt belangrijk is. We zijn erg blij met deze nieuwe governance die uiteraard voldoet aan de eisen van de Governancecode Zorg!

Door deze website te gebruiken ga je akkoord met onze privacy voorwaarden